Thursday, September 27, 2012


பெண்களும் உறுப்புக்களும் செக்ஸும்


பெண்களும் உறுப்புக்களும் செக்ஸும்
இன விருத்திக்கான உடலுறுப்புகள் பொதுவாகவே அந்தரங்கமான ஒன்றாகவே எங்கும் கருதப்படுகிறது.ஒரு பெண்ணுக்கு பெண் என்பதற்கு அடையாளமான இனவிருத்தி உறுப்புகள் உடலுக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் அமைந் துள்ளன. இவை பிறப்புறுப்புகள் அல்லது இனவிருத்திக்கான உறுப்புகள் என அழைக்கப் படுகின்றன. வெளிப்பாகத்தை உல்வா என்றழைப்பர். இந்த பாகம் முழுவதையும் சிலர் யோனி என்றழைப்பதுண்டு. ஆனால் யோனி என்பது உல்வாவின் திறப்பிலிருந்து உள்ளே கர்ப்பப்பை வரை போகின்ற வழி யாகும். யோனியை சில நேரங்களில் பிறப்பு வழி என்றும் அழைப்பதுண்டு.
பிறப்புறுப்பு
கீழேஉள்ள வரைபடத்தில் பிறப்புறுப்பு தரப்பட்டுள்ளன. ஆனால், பெண்ணுக்கு பெண் உடல் வித்தியாசப்படும். உறுப்புகளின் அளவு, வடிவம் நிறம்கூட வித்தியாசப்படும். குறிப்பாக வெளி மற்றும் உள் மடிப்புகள் ஒருவருக்கு ஒருவர் வித்தியாசப்படும்.

கலவியில் ஈடுபட்ட பெண் இன்பம், திருப்தி அடையவில்லை என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள சில வழிகள்

தன்னுடைய காம இச்சை அடங்கும் முன்பே ஆணுக்கு விந்து வெளிப்ப ட்டுவிட்டால் அவளே கலவித் தொழில் செய்வது போல தன் இடுப்பை மேலும் கீழும் அசைப்பாள். ஏன் இப்படியென்றால் புறத்தொழில்களால் பெண்ணை உச்சநிலை அடையச் செய்து அதன்பின் அவளுடன் சேராமல் எடுத்த எடுப்பிலேயே கலவியில் ஈடுபடுவதால் இப்படி நேரிடுகிறது. ஆண் பெண் இருவருக்கும் ஒரே சமயத்தில் இச்சை அடங்குவதாக இருக்க வேண்டும். ஆண் அவசரப்பட்டால் அதனால் பெண்ணுக்கு கலவியில் திருப்தி ஏற்படாமல் போகும். தனக்கு இச்சை பூர்த்தியானதும் பெண்ணுக்கும் அதே சமயம் பூர்த்தியானதாக ஆண் நினைப்பது தவறாகும். கலவியில் இருவருடைய இன்பத்தையும் திருப்தியையும் கவனிப்பது மிக முக்கியம் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது. பெண்ணுடைய திருப்தி அவசிய மாகக் கவனிக்கப்பட வேண்டும்.
பெண்ணினுடைய காம இச்சையை உச்ச கட்டத்தை அடையச் செய்வதற்கு பல வழிகள் உள்ளன.
ஆலிங்கனம் எனப்படும் தழுவுதல், பிடித்து விடுதல் அல்லது கசக்குதல், முத்தமிடுதல், நகக்குறி பதிததல், தடவுதல், வாய் சேர்க்கை போன்ற புறத் தொழில்களை முதலில் செய்து அதன் பின்னர் கலவியில் ஈடுபடு வதன் மூலம் ஒரு பெண்ணை உச்ச கட்டத்தை அடையச் செய்யலாம். ஆண் தன் விரல்களால் பெண்ணின் அக்குலைத் தேய்த்து விடுவதால் அவளின் இச்சை அதிகரிக்கும். அதைச் சுற்றி சுற்றித் தேய்த்து உணர்வூட்ட வேண்டும். பிறகு ஒரு விரலை மட்டும் யோனிக்குள் நுழைத்துப் பார்க்கவேண்டும். உள்ளே தொடுவதற்கு மென்மையாக இருந்தால் அதன் பின் லிங்கத்தை உள்ளே செலுத்தலாம்.
யோனியின் தன்மையை ஆண் சோதித்துத் தெரிந்து கொள்வது இன்பம் பெருகுவதற்கு உதவியாக இருக்கும். பெண்ணின் யோனியின் ஸ்பரிசத் தன்மையை நான்குவித மாகச் சொல்லலாம்.
1.தாமரை இதழ் போன்று மென்மை யானது
2.முடிச்சுகளானது
3.மடிப்புகளாக தளர்ச்சியடைந்திருப்பது
4.பசுவின் நாக்கைப் போல சொர சொரப்பானது.
யோனியானது தொடுவதற்கு மென் மையாக இருந்தால் அத்தகைய பெண்கள் விரைவாக காம உணர்ச்சி கிளர்ந்து எழுந்து உச்ச கட்டத்தை அடைந்து விடுவார்கள். கலவிக்கு அவர்களை தயார் படுத்துவது மிகவும் எளிது. எனவே அத்தகைய யோனியை தேய்த்து விட வேண்டிய அவசியமில்லை. மற்ற மூன்று வகையான யோனி உடையவர்களுக்கு லிங்கம் அதிகமாக உள்ளே நுழைந்து உராய்ந்தால்தான் காம இச்சை உச்ச கட்டத்தை அடைந்து திருப்தி யடைவார்கள்.
பெண்கள் வெளிப்படுத்தும் செய்கைகளிலிருந்து கலவியின்போது எந்த விதமாக நடந்து கொண்டால் அவளுக்குத் திருப்தியளிக்கும் என்பதை ஆண் தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஆண் கலவியில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது பெண்ணின் பார்வையானது உடலின் ஏதாவதொரு பாகத்தின் மீது விழலாம். அப்பொழுது அந்தப்பகுதியில்ஸ்பரிசத்தை அவள் விரும்புகிறாள் என்று அர்த்தமாகும். இதையெல்லாம் கவனித்து ஆண் புத்திசாலித்தனமாக நடந்து கொண்டு பெண்ணின் இன்பத்தை அதிகரிக்கத் தகுந்தவற்றை செய்து அவளையும் கலவியில் திரு ப்திப் படுத்த வேண்டும்.
கலவி செய்யும் ஆணுக்கு விந்து வெளிப்படப் போகிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட பெண் நீட்டிய விரல்களுடன் ஆணினுடைய புட்டத்தில் தட்டலாம். இதைப் பலமாகச் செய்தால் விந்து வெளிப்படுவதைத் தடுக்கலாம். காம உச்ச நிலையைதான் அடையும் வரை பெண் இப்படியே தட்டிக் கொண்டிருந்தால் இருவரும் சமமான இன்பம் துய்க்க வழி ஏற்படும்.
பின்
கலவி முடிந்ததும் ஆணும் பெண்ணும் அடக்கமாகப் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து ஒருவர் முகத்தை மற்றவர் பார்க்காமல் குளிக்கச்செல்ல வேண்டும். கலவியின் போது உடல் தளர்ந்து உடையெல்லாம் கசங்கியிருக்கும். சோர்ந்தும், களைத்தும், நலுங்கியும் உள்ள உடலோடு காட்சியளித்தால் இருவருக்குமே ஒருவர் மீது ஒருவருக்குள்ள கவர்ச்சியானது குறைந்து விடும். 
குளித்து முடிந்ததும் புதிய உடை அணிந்து கொண்டு இருவரும் ஒரு இடத்தில் வந்து அமர வே ண்டும்.
பெண்ணை ஆண் தன் இடக்கரத்தால் அணைத்துக் கொண்டு இனிய பானம் குடிக்குமாறு கேட்க வேண்டும். ருசியான இனிப்புகளை அவளை அச்சமயம் உண்ணச் செய்து தா னும் உண்ண வேண்டும். சூடான பால், மாம்பழம், ஆரஞ்சு முதலான சாறுகளையும் அல்லது தங்களுக்கு விருப்பமான பானங்கள் எதையும் பருகலாம்.

Tuesday, September 25, 2012


பெண் சுயஇன்பம் அனுபவிப்பது எப்படி?

பெண் சுயஇன்பம் அனுபவிப்பது எப்படி? 
சில வாசகரின் வேண்டுகோளினால். இதனை மீள் பதிவாக பதிவிடுகிறேன். 


பெண் சுயஇன்பம் அனுபவிப்பது எப்படி?
பெண்கள் தனது விரல்களால் கிளிட்டோரிஸை லேசாக வருடி அதிரச் செய்வார்கள். உடனே கிளிட்டோரிஸ் விறைத்துக் கொள்ளும். செக்ஸ் குறித்த நினைப்பு அதிகரிக்கும் பொழுது பெண்ணுறுப்பினுள் அதிக ரத்த அழுத்தம் உருவாக்கப்படுகிறது. இதனால்  கிளி� �்டோரிஸ் தொடர்ந்து அதிர்ந்து உச்சக்கட்ட நிலை ஏற்படுகிறது. கன்னித்திரை கிழியாத பெண்கள் இந்த நிலையில் ஆணுறுப்பு போன்ற செயற்கை வைபரேட்டர்கள் அல்லது வேறு எந்தவிதமான பொருளையும் பெண்ணுறுப்பில் நுழைப்பதில்லை. சிலர் வேகமாக கைகளால் பெண்ணுறு� �்பைத் தேய்த்து உச்சகட்டம் பெறுகிறார்கள்.

மார்பைக் கசக்கி உச்சக்கட்டம்....
சில பெண்கள் தங்களது மார்பகங்களை கைகளால் கசக்குவது, அதிலும் குறிப்பாக மார்புக்காம்புகளை வருடுவார்கள். பெண்ணின் உடலமைப்பைப் பொருத்த வரை உடலில் எங்கு வேண்டுமானாலும் சுயஇன்பத்தில் ஈடுபடலாம். உடலில் உள்ள அனைத்து நரம்புகளும் பெண்ணுறுப்பைத் த 010;ண்டிவிட்டுக் கொண்டே இருக்கும். சில பெண்கள் கால்மேல் கால்போட்டு காலை ஆட்டும் பொழுதுரண்டு தொடைகளும் கிளிட்டோரிசுடன் உராய்ந்து  பேரின்பத்தைக் கொடுக்கிறது.

பெரும்பாலான பெண்கள் மார்பகங்களை கைகளால் கசக்கியும், தொடைகளை ஒன்றுடன் ஒன்று உராயச் செய்தும் சுயஇன்பத்தால் தூண்டப்பட்டு உச்சக்கட்டம் பெறுகிறார்கள்.

சில பெண்கள் தனது பெண்ணுறுப்பினுள் சற்று வெளியே நீண்டுள்ள யோனி உதட்டை (Labia) முன்னே பின்னே இழுத்து விடுவார்கள். இது ஆண் தனது ஆணுறுப்பை முன்னும் பின்னும் ஆட்டுவது போன்று செய்யக்கூடிய செயலாகும்.

பெண் சுயஇன்பத்தை அதிகரிக்க தனது கைவிரல்களை பெண்ணுறுப்பின் உள்ளே செலுத்தி முன்னும் பின்னுமாக அசைப்பதும் உண்டு. உணர்ச்சி வேகம் அதிகமாகும் பொழுது ஆணுறுப்பைப் போன்று காணப்படும் மெழுகுவர்த்தி, கத்தரிக்காய், வெள்ளரிக்காய், காரட், டெஸ்ட் ட 07;யூப் போன்ற பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். மேலும் வைப்ரேட்டர்கள் இளமை.ப்ளக்.கொம் என்று அழைக்கப்படும் செயற்கை ஆணுறுப்புகளை பயன்படுத்தியும் உச்சக்கட்டத்தைப் பெறுகிறார்கள்.

சுயஇன்பத்தால் பின்னாளில் பிரச்சனை வருமா?
அடிக்கடி சுயஇன்பத்தில் ஈடுபடும் பெண்ணைச் சில பெண்கள் பயமுறுத்துவதுண்டு. அதாவது பெண்ணிறுப்பினுள் உள்ள கிளிட்டோரிஸை மட்டும் தூண்டி இன்பம் காண்பது திருமணமான பின் உடலுறவில் ஈடுபடும் போது பிரச்சனையை உண்டாக்கும் என்று தவறாகக் கூறுவர். பெண்ண&# 3009;றுப்பினுள் உள்ள கிளிட்டோரிஸ் தான் எப்பொழுதும் தூண்டப்படுகிறது. சுய இன்பத்தில் ஈடுபடும் போதும் சரி ஆணோடு புணரும் போதும் சரி தூண்டப்படுவது கிளிட்டோரிஸ் தான் என்ற உண்மையை புரிந்து கொள்வது அவசியம்.

ஆசை 100 வகை.. 'காண்டம்' 5 வகை!

இன்று இரவு உறவு என்று முடிவு செய்தாயிற்று. அடுத்து பாதுகாப்பான செக்ஸ் தேவை என்று முடிவு செய்யும்போது எந்தக் 'காண்டம்', 'கண்டம்' ஆகாமல் கடைசி வரை கை கொடுக்கும் என்ற குழப்பம் வரும்.
மார்க்கெட்டில் இன்று எத்தனையோ வகை ஆணுறைகள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. அதில் நமக்குப் பொருத்தமான, பிடித்தமான ஆணுறையைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது சவாலான விஷயம்தான். இருப்பினும் ஐந்து வகை ஆணுறைகள் ஆண்களுக்கும் சரி, பெண்களுக்கும் சரி விருப்பமானதாக இருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
அது என்ன ஐந்து வகை... படியுங்கள் தொடர்ந்து.
பிளேவர்ட் காண்டம்
இது வாய் வழிப் புணர்ச்சியை விரும்புவோருக்கு அருமையா ஒரு ஆணுறை. சாக்லேட், காபி, ஸ்டிராபெர்ரி, மின்ட், வெனிலா உள்ளிட்ட பல்வேறு வாசங்களில் இது கிடைக்கிறது. இருப்பினும் இதில் சுகர் ப்ரீ ஆணுறையாக பார்த்து வாங்கி பயன்படுத்தினால் நல்லது, இல்லாவிட்டால் பெண்ணுறுப்பில் ஈஸ்ட் தொற்று ஏற்பட்டு விடும்.
டாட்டட் காண்டம்
ஆணுறை அணிந்து உறவில் ஈடுபடும்போது கூடுதல் சுகம் தேவை என்று உணர்வோருக்கு பொருத்தமானது இந்த ஆணுறைதான். இந்த ஆணுறையால் ஆணுக்கு மட்டுமல்லாமல், பெண்ணுக்கும் பெரும் சுகம் கிடைக்குமாம்.
சூப்பர் தின் காண்டம்
ஆணுறையே அணியாமல் உறவில் ஈடுபடும்போது கிடைக்கும் அதே அளவிலான, நிறைந்த சுகம் இந்த சூப்பர் தின் காண்டம் அணிந்து உறவில் ஈடுபடும்போதும் கிடைக்கும். அந்த அளவுக்கு படு லேசாக மெல்லிசாக இந்த ஆணுறை இருக்கும். ஆணுறை அணிந்திருப்பதே தெரியாத வகையில் மிக மெல்லிசாக இருக்கும் என்பதால் ஆணுறை அணியாமல் உறவில் ஈடுபடும் போது கிடைக்கும் சுகம் இதில் கிடைக்கும்.
பிளஷர் ஷேப்ட் காண்டம்
இந்த ஆணுறையை அணிந்து உறவில் ஈடுபடும்போது ஆணுக்கும் சரி, பெண்ணுக்கும் சரி உணர்வுகள் அதிகமாகும். கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாகும்.
குளோ இன் டார்க் காண்டம்
செக்ஸின்போது சிலர் ஏகப்பட்ட விளையாட்டுக்களை விளையாடுவார்கள். அப்படிப்பட்ட குறும்புக்காரர்களுக்கான ஆணுறை இது. வெளிச்சம் பட்டால் 30 விநாடிகளுக்கு இந்த ஆணுறையானது ஒளிரும். அதாவது இருளிலும் இது ஒளிரக் கூடியது. உடம்புக்கு பிரச்சினை தராத ஆணுறையும் கூட. மூன்று லேயர்களால் ஆனது இந்த ஆணுறை.
எப்படிப்பட்ட ஆணுறையாக இருந்தாலும் அது தரமானதாக இருக்கிறதா என்பதை பார்த்துக் கொள்வது நல்லது. பிறகு பாதி உறவில் பல்லைக் காட்டி உங்களது உறவை கசப்பானதாக மாற்றி விடும் அபாயம் உள்ளது.
பெண் உச்ச நிலை அடைந்ததை எப்படிக் கண்டு பிடிப்பது?
பெண் குறியின் உள் உதடுகள் இரு மடங்கு தடிப்பாகும். உள் உதடுகள் வெளி உதடுகளை வெளியே உந்தித் தள்ளும். அதனால் பெண் குறியின் நுழைவாய் மிகப் பெரியதாகும்.

இந்த நேரத்தில் உள் உதடுகளின் நிறமும் நுண்மையான மாறுதலுக்கு உள்ளாகும். இந்தத் தோல் நிற மாற்றத்தைக் கவனித்தால் போதும் அவள் உச்ச நிலையை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறள் எனச் சொல்ல முடியும்.
உறவின் போது உண்டாகும் கிளர்ச்சி நிலையில் மார்பகங்களின் கரு வட்டப்பகுதி தடிக்கிறது. இன்ப எழுச்சிக்கட்டத்தில் அந்த நிலை தொடர்ந்து முலைக்காம்புகள் விரைத்து நிற்கின்றன.

குழந்தை பெறாத, பால் தராத நிலையில் இருக்கும் கன்னிப் பெண்களுக்கு இன்ப எழுச்சியில் 20 சதவிகிதம் அல்லது 25 சதவிகிதம் மார்பின் அளவே கன பரிமாணமே அதிகரிக்கும். குழந்தை பெற்ற பெண்களுக்கு இப்படி வராது. இதனால் மார்பில் உணரப்படும் உணர்வலைகள் குறைவு என்று அர்த்தம் கொள்ளக்கூடாது.

உச்சக்கட்ட இன்பமும் பெண்குறி இறுக்கமும்பெண்களின் உச்சக்கட்டம் கருப்பையில் ஏற்படும் தாளகதியான ததைச்சுருக்கங்கள், பெண் பிறப்புறுப்பில் முன் பகுதியில் ஏற்படும் தசை இறுக்கங்கள், குதத்தில் உள்ள சுருக்குத் தசைகளில் தோன்றும் இறுக்கங்கள் இவையெல்லாம் கலந்த ஒரு கலவையாகும். முதல்கட்ட இறுக்கங்கள் மிகத்தீவிரமானவை.

உடனுக்குடன் அடுத்தடுத்து இவை தோன்றும். ஒரு நொடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் அடுத்தடுத்து இவை ஏற்படும் உச்சக்கட்டம் நீடிக்கிறது. போகப்போக காலதாமதம் தீவிரமில்லாத உச்சக்கட்டத்தில் மூன்று அல்லது நான்கு இறுக்கம், தீவிரமான உச்சக்கட்டத்தில் பத்து அல்லது பதினைந்து இறுக்கங்கள் ஏற்படுமாம்.

உச்சக்கட்டம் என்பது ஏதோ அடிவயிற்றில் பிறப்புறுப்பில் மட்டுமே ஏற்படுகிற நிகழ்வு இல்லை என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாறக முழு உடலிலும் தோன்றும் சிலிர்ப்பு அது. அந்த நேரத்தில் மூளை அலைகளைப் பதிவு செய்தால் அதன் தீவிரத்தை நாம் நன்கு உணர்ந்து கொள்ள முடியும்

பெண்ணுக்கு, எது மாதிரியான உச்சக்கட்டம் சிறந்தது…?உடலுறவில் உண்டாகும் உச்சக்கட்ட இன்பம் என்பது ஒன்று தான். ஆனால் அது உடல் கூறின் அடிப்படையில் ஒரே விதமாகத்தான் உண்டாகின்றன. இதில் உறுப்புக்களின் பங்கேற்பு மட்டுமே முக்கியமல்ல. சுய இன்பத்தின் மூலம் உச்சக்கட்டத்தை அடைவது கூட இயற்கையான இன்பம் தான். நபருக்கு நபர் உச்சக்கட்டத்தின் தீவிர நிலை வேறு படலாமே தவிர, உச்ச நிலையில் மாற்றமில்லை என்பது தான் உண்மை.
பெண்களைப் பொறுத்த வரை உச்சக்கட்டம் அடையப் பல வழிகள் உண்டு. ஏதாவது பொருட்கள் மூலமோ, விரல்கள் மூலமோ கிளிடோரிசைத் தூண்டுவதன் மூலம் உச்சக்கட்டத்தை அடையலாம். ஒரு ஆணின் துணையோடு உடலுறவில் ஈடுபட்டு அதன் மூலமும் உச்சக்கட்ட இன்பத்தை எட்ட முடியும். ஆனால் இந்த இரண்டில் எது சிறந்தது என்றால், கிளிடோரிஸ் தூண்டப்பட்டு பெறும் இன்பமே முழு திருப்தியை அளிக்கிறது என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

அதே சமயம் ஆணும் பெண்ணும் உடலுறவு கொண்டாலும் அதிலும் கிளிடோரிஸ் தூண்டப்பட்டுத்தான் ஒரு பெண் செக்சில் முழு மன திருப்தியை அடைய முடிகிறது எனவும் அந்த ஆய்வு கூறுகிறது

Friday, September 21, 2012


சுய இன்பம் என்பது என்ன ? வாசகரின் மறுபதிப்பு!

அருமையான கட்டுரை
இன்று பத்திரிகைளில் உடலுறவு பற்றி மருத்துவர்கள் பதில் அளித்து வருகின்றனர். அது பற்றி உங்களது கட்டுரையில் குறிப்பிடப்படவில்லை. இதுபோன்ற கட்டுரைகளில் மருத்துவர்களின் கருத்துக்களை பெற்று வெளியிடுவது நன்று.

கட்டுரையில் சுய இன்பத்தால் சக்தி குறைந்துவிடும் என்ற ரீதியில் எழுதியுள்ளீர்கள். மருத்துவர்களின் பதில்களின் அடிப்படையில் அது முற்றிலும் தவறான ஒன்று. சக்தி இருந்தால்தான் ஒரு ஆண்மகனால் சுயஇன்பம் பெறமுடியும்.

ஒருவர் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் சுய இன்பத்தில் ஈடுபடலாம். அதில் மருத்துவ ரீதியாக எந்தவித ஆரோக்கிய கேடும் இல்லை. ஆனால் ஆணுறுப்பில் வலி, புண்கள் ஏற்படலாம். உடலில் சக்தி இல்லாத ஒருவரால் சுய இன்பம் பெற இயலாது.

ஆனால் சுய இன்பத்தால் என்ன பிரச்சனை என்றால், அது வேலையில் உள்ள கவனத்தை திசை திருப்புவதாக இருக்கும். எனவே மருத்துவர்கள், உங்களுக்கு உண்மையிலேயே உடலுறவு உந்துதல் ஏற்பட்டால் மட்டுமே சுய இன்பம் அனுபவியுங்கள் என்று சொல்கின்றனர்.

இன்னொரு விஷயம், சுய இன்பம் மட்டுமே கண்டு வந்த ஒரு புதிதாக ஒரு பெண்ணிடம் உறவு கொள்ளும்போது அதே வேகம் உதவாது. ஏனெனில் இங்கே சுய இன்பம் இருவர் இன்பமாக மாறுகிறது. அவ்வாறு மாறும்போது அவர் அந்த பெண்ணையும் சுகப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. அவர் மட்டும் சுகமடைந்தால் அது அந்த பெண்ணிற்கு உதவாது.

மாறாக பெண்கள் இன்பமடையும் நேரமும் வேறுபடுகிறது. அவர்களுக்கு தூண்டுதல் தேவைப்படுகிறது. ஆண்களுக்கு ஆண்குறியில் மட்டுமே சுகம், பெண்களுக்கு உடல் முழுவதும் சுகம் ஏற்படுகிறது. எனவே காமம் அவர்களது உடல் முழுவதும் பரவும் வரை ஒரு ஆண் தூண்டுதலில் ஈடுபட வேண்டும்.

சுய உணர்வு காரணமாக விரைவாக விந்து வெளியாகும் பிரச்சனை ஏற்படலாம். அதனை நிறுத்தி நிறுத்தி சுய இன்பம் அனுபவித்தலின் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம்.


திருமணம் ஆகாதவர் மட்டுமே சுய இன்பம் காண வேண்டும் என்று பொருளில்லை. திருமணம் செய்தவர்களும் துனைவி அருகே இல்லாதபோது, உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்போது ஆண்கள் காமத்தை தணிக்க சுய இன்பத்தில் ஈடுபடலாம் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஆண்களைப் போலவே பெண்களும் சுய இன்பத்தில் ஈடுபடலாம். அதில் தவறில்லை. இது பாலியல் நோய்களிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள இருபாலருக்கும் உதவும்.


மற்றபடி சுய இன்பத்தினால் எந்தவொரு தவறும் இல்லை என்பதே மருத்துவர்களின் கருத்து. ஆனால் அதனை ஒரு பழக்கமாக ஆக்கிக் கொள்ளாமலும் தங்களது வேலைகளில் இடையூறு ஏற்படுத்தாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும் வேண்டும்.

இப்படிக்கு தேவன்

நன்றி திரு தேவன் அவர்களுக்கு உங்கள் பின்னுட்ட கருத்தை இங்கு வெளியிடுவதில் நாங்கள் மிகவும் பெருமைகொள்கிறோம். உங்களை போன்ற சமுக அக்கறை கொண்ட வாசகர்கள் தான் தேவை இன்று இணைய உலகில்.

வாசகர்கள் தங்களது பெயருடன் கருத்தை வெளியிடுமாறு கேட்டுகொள்ளபடுகிறது.

விரைவில் சுய இன்பம் பற்றி முழு ஆராயந்தளுக்கு பின்னர் தெளிவான கட்டுரை இங்கு வெளியிடப்படும்.

சுய இன்பம் உடலுறவு வித்யாசம்

சுய இன்பம்:
தன் கையே தனக்குதவி என்பதான வாழ்வாகும். சிலர் கண்டதையும் கருவிகளாக்கிக்கொள்வதும் உண்டு . இவை இன உறுப்பு மட்டுமல்லாது உயிருக்கே ஆபத்தாகவும் முடிவதுண்டு. உம்: பெண்கள் டெஸ்ட் ட்யூபை கூட உபயோகிக்கிறார்களாம். ஆண்கள் சுவற்றில் ஓட்டை போட்டு கூட முயல்வதுண்டு. சுய இன்பம் மனிதர்களை ஒருவித கழிவிரக்கம், குற்ற மனப்பான்மை போன்றவற்றிற்கு ஆளாக்குகிறது.உலகில் மற்ற அனைவரும் எடுக்க கூட நாழியில்லாது அனுபவிப்பதாகவும் தாம் மட்டும் இப்படி அல்லாடுவதாகவும் தன்னிரக்கம் ஏற்படும். மேலும் சில உதவாக்கரை புத்தகங்கள் ,உபதேச மஞ்சரிகள் காரணமாய் விட்டொழித்துவிட வேண்டும் என்ற ஆவேசமும், விட முடியாத கையறு நிலையும் இரட்டை மனப்பான்மையை வளர்க்கும். தன் மீதே தனக்கு கோபம். அந்த கோபம் சமூகம்,பெற்றோர் , காதலர்கள் தம்பதிகள் மீதும் திசை திரும்புவதுண்டு. சுய இன்பம் காண்பவன் வளர்ப்பு சூழல், ஜீன் கள் வழி நடத்துவதை பொறுத்து சேடிஸ்டாகவோ, மசாக்கிஸ்டாகவோ மாறிவிடுகிறான்.
சேடிஸ்டாக மாறினால்:
1.பெண்ணை வெறும் துளையாக பார்க்கும் மனப்பான்மை ஏற்படும்
2.காதலை பிரிப்பான்
3.தம்பதிகளை பிரிப்பான் (தன் பெற்றோரையும் கூட)
மசாக்கிஸ்டானால்:
1.உடலுறவே வீண் என்ற முடிவுக்கு வருவான். திருமணமானவர்கள் எல்லாம் பாவிகள், பெண்கள் எல்லாம் அழுக்கானவர்கள் சுய இன்பம் அனுபவிப்பதே ஆரோக்கியம் , ஆபத்தற்றது போன்ற எண்ணங்களை வளர்த்துக்கொள்வான்
2.பிறர் விஷயத்தில் மட்டும் காதலுக்கு தூது செல்வான். நண்பர்களுக்கு அல்லையன்ஸ் பார்ப்பான். திருமண வேலைகளை இழுத்துப்போட்டு செய்வான்

இரண்டு பிரிவினரும்:
பெண்ணை புரிந்து கொள்வதில் தோற்றுப்போகிறார்கள். பெண் ஒரு மனுஷி. அவளுக்கும் ஒரு மனம் உண்டு. விருப்பம் உண்டு. லட்சியங்கள் உண்டு. என்ற எண்ணம் வருவது கடினம்.

ஆண்டுக்கணக்காய் தொடரும் சுய இன்பங்களில் மற்றொரு சிக்கலும் இருக்கிறது. இதில் உச்சம் பெற அடுத்தவரின் ஒத்துழைப்பென்ன, அடுத்த ஆசாமியே தேவையில்லைஅடுத்தவரின் உச்சக்கட்டத்துக்காக தன் . உச்சத்தை தள்ளிப்போடவோ, அவசியமில்லாது போகிறது.
இதனால் இவர்கள் சுய நலமிகளாகவும், சமூக உணர்வுகள் அற்றவர்களாகவும், இன்ட்ராவர்டுகளாகவும் மாற வாய்ப்பிருக்கிறது.

மேலும் இவர்களில் நிறையபேர் டிப்பெண்டென்டுகளாகவோ அ மேன்சன் ஹவுஸ்களில் அறை பகிர்ந்து வசிப்பவர்களாகவோ இருக்கவே வாய்ப்பு அதிகம். எனவே ரகசியம் காக்க வேண்டியிருக்கிறது. அவசரமாக முடிக்க வேண்டியிருக்கிறது. பலர் கழிவறைகளை கூட பயன் படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. துரித கதியிலான உச்சத்துக்கு பழக்கப்பட்டுவிடலால் துரிதஸ்கலிதத்துக்கு இலக்காகி விடுகின்றனர். நாளை திருமணமானால் மனைவியை திருப்தி படுத்த முடியாது அவஸ்தை படுகிறார்கள். ( ஞா.படுத்திக்கங்க 7 /23 )

காம சுகம் என்பது உடலின் ஒவ்வொரு செல்லும் அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயம். சுய இன்பத்தின் போது இதர உறுப்புகள் அதை எள்ளளவும் அனுபவிப்பதில்லை. காம உணர்வுகள் இன உறுப்பையே மையமாக கொண்டுவிடுகின்றன. நகரப்பேருந்துகளில் முட்ட கொடுப்பவனெல்லாம் இந்த ஜாதிதான்.

சுய இன்பம் கூடவே கூடாதா?
காமம் தலைக்கேறி கற்பழிப்புக்கோ,கள்ள உறவுக்கோ, தகாத உறாவுக்கோ வழி கோலும் வாய்ப்பிருக்கும்போது அணை உடையும் நிலையில் காவிரி நீரை திறந்து விடும் கர் நாடக அரசை போல் திறந்து விடலாம். உள்ளடக்கி வைக்கப்பட்ட காம எண்ணங்கள் சாகசங்களுக்கும் ,போதைக்கும், குற்றத்துக்கும்,வன்முறைக்கும், தூண்டும் போது ஒரு அவுட் லெட்டாக , எமர்ஜென்சி கேட்டாக உபயோகிக்கலாம். அல்லது அவரவர் உடல் நிலையை பொருத்து மாதம் ஓரிருமுறை எந்த வித குற்ற உணர்ச்சியுமின்றி, நிதானமாக , ஆழமாக இதில் ஈடுபடும்போது உடலுறவு போலவே இதுவும் பயன் தரும்.

இவர்களில் அதிக சதவீதம் முழுதாய் ஒரு பெண் வந்து நான் உனக்கே என்றால் " நண்டு பிடிக்க போன ஐயர் மாதிரி " தடுமாறிவிடுவார்கள்

தாம்பத்திய உறவு சிறப்பாக செழிக்க வேண்டுமா?

அது இருப்பவனுக்கு இது இருக்காது இது இருப்பவனுக்கு அது இருக்காது. அது இருக்கும் போது இது இருக்காது . இது இருக்கும்போது அது இருக்காது.அது இருப்பவனுக்கு இதுவும் இருந்து ,இது இருப்பவனுக்கு அதுவும் இருந்துவிட்டால் அவன் அதிர்ஷ்ட சாலி.அது இருக்கும் போது இதுவும் இருந்து, இது இருக்கும்போது அதுவும் இருந்தால், அவன் பூரணமான அதிர்ஷ்ட சாலி.
இதுவரை நான் சொன்னது என்னவென்று தங்களுக்கு புரியவில்லை என்றால் நீங்கள் தமிழ் படமே பார்ப்பதில்லை என்று அர்த்தம். அது என்பதற்கு உடலுறவுக்கான வாய்ப்பு என்று அர்த்தம்.இது என்பதற்கு உடலுறவு கொள்ளும் சக்தி. என்று அர்த்தம்.
இதிலேதும் பெரிய தத்துவமோ, குழப்பமோ கிடையாது. எது ஒன்றுமே நான் அவெய்லபிள் எனும்போது தான் அதன் மீதான நாட்டம் உச்சத்தில் இருக்கும். அவெய்லபிள் எனும்போது அதன் மீதான கவர்ச்சி நாட்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைந்து விடும்.
இதைதான் பழக பழக பாலும் புளிக்கும் என்று பழமொழி கூறுகிறது. தி லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யுடிலிட்டி என்று எக்கனாமிக்ஸ் கூறுகிறது. “ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாள் என்பதெல்லாம் ஒரே சினேரியா தான். என்னதான் 30 வயதில் கல்யாணமானாலும் 20 வருசம் வாழ்ந்தாக வேண்டியிருக்கிறது.
இதில் பெண்ணானால் மாதவிலக்கு,அபார்ஷன்,பிரசவம்,சிசேரியன் இத்யாதி உபரி இழப்புகளுடன், ஆணும் பெண்ணும் ஸ்லோ பாய்சன் தனமாய் ரத்தத்தில் கலக்கும் முதுமை (கிழட்டுத்தனம்), சரீர பலகீனம்,வாழ்க்கை மீதான பார்வை மாற்றம் இத்யாதியுடன் ஒரே மனிதனுடன் (ஒரே பெண் மணியுடன் ) 20 வருஷம் கழிப்பதென்பது பொறுமையின் எல்லையை தொட்டுப்பார்க்க கூடிய அம்சம்.
ஏதோ பிள்ளை,குட்டி,பேயிங்க் கஸ்ட், சம்மரில் வந்து போகும் உறவினர் குழந்தைகள் ,கடன் காரர்கள் தவிர்த்துப்பார்த்தால் வாழ்க்கையே வெறுத்துப்போகும்.
கணவர்களுக்கு ந்யூஸ் பேப்பர், மனவியர்க்கு மெகா சீரியல்ஸ் இல்லாவிட்டால் நிலைமை இன்னும் மோசமாக இருக்கும் என்பது என் தாழ்மையான கருத்து.
உலக கணவன் மனைவியரை இரண்டு பகுதியாக பிரிக்கலாம். ஒன்று பிரிந்து விட்டவர்கள், இரண்டு பிரிய முடியாதவர்கள் (தைரியம் போதாதோ,வசதி போதாதோ,குழந்தைகள் எதிர்காலம் கருதியோ)
வாழ்க்கை என்பதே ஒன்றை மாற்றி ஒன்றை பிடிக்க முயன்று அனைத்தையும் இழந்து விடுவதே .மனித வாழ்வை காட்டிலும் அர்த்தமற்ற ஒன்று வேறில்லை.மனித வாழ்வில் எல்லாமே பொய்யாகவும் மரணம் ஒன்றே நிஜமாகவும் இருக்கிறது.
லௌகீக வாழ்வே வாழ்வு இதற்குமுன் பின் ஏதுமில்லை என்று முடிவு கட்டிவிட்டவர்கள் சீக்கிரமே ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள். அதிலும் லௌகீக வெற்றிக்கு பின்னும் தொடரும் /அதிகரிக்கும் வெறுமைக்கு எதிராளியை (முக்கியமாய் தம் லைஃப் பார்ட்னரை ) பொறுப்பாக்கி விடுகிறார்கள்.
லௌகீகம் தவிர்த்து மற்றொரு வாழ்வு (அதை ஆன்மீகம் என்றாலும் சரி விடை தெரியாத கேள்விகளுக்கு விடை தேடும் தேடல் என்றாலும் சரி) இருப்பதை உணர்ந்து வாழ்பவர்கள் இந்த லொள்ளிலிருந்து தப்பித்துவிடுகிறார்கள்.
இக உலக வாழ்வில் வாழ்வின் அர்த்தங்களை தேடி தேடி அதன் அர்த்தமற்ற தன்மையை அனுபவ பூர்வமாய் தெரிந்து கொள்வதே வாழ்க்கை. அகவுலக வாழ்வில் அடியெடுத்து வைத்துவிட்டாலே தாம்பத்யம் அதன் அச்சிலிருந்து விலகி ரொம்ப சின்னதாய் தோன்ற ஆரம்பித்துவிடும்
இந்த சின்ன பிரச்சினையை புரிந்து ரெக்டிஃபை பண்ண தெரியாமல்தான் , அல்லது சகித்துக்கொள்ள முடியாமல்தான் மகிளா (மகளிர்) போலீஸ் ஸ்டேஷன்,ஃபேமிலி கோர்ட் எல்லாம் நிரம்பி வழிகிறது. புதுமணப்பெண் தூக்கில் தொங்குகிறாள். கள்ளக்காதல் எதிரொலியால் வாலிபர் வெட்டிக்கொலையாகிறார்.
நான் ஒரு ஆண் என்பதால் என் பதிவுகள் எல்லாமே ஒர் ஆணின் கண்ணோட்டத்தில்தான் இருக்கின்றன. அதே கண்ணோட்டத்தோடு பெண்களுக்கு சில யோசனைகள் (சில வில்லங்கமானவையாகவும் இருக்கக்கூடும்) தருகிறேன்.
ஒரு அக்காவுக்கோ, தங்கைக்கோ இல்லே (நமக்கு அந்த குடுப்பினை இல்லை தலைவா!), ஒரு அம்மாவுக்கோ (1984லயே காலி) சொல்ல வேண்டிய விசயம்தான் இது. யதார்த்தத்துல சொல்லவும் செய்யறேன்.
பெண்கள்னா எல்லாரையும் ஒரே கொட்டில்ல அடைச்சுர முடியாது. ஆண்கள்ள பெண் தன்மை உண்டு. பெண்கள்ள ஆண் தன்மை உண்டு. . பெண் தன்மை கொண்ட ஆண் மனைவிக்கு சரி சமமான தோழனாக /தோழியாக இருக்க வாய்ப்புண்டு. ஆனால் இவன் பிரச்சினை என்று வந்தால் அதை எதிர்கொள்ள தடுமாறி மனைவியை தான் காய்வான். ஆண் தன்மை கொண்ட ஆணிடம் மனைவிக்கு இனம் புரியாத பயம் இருக்கும் . (இவர் எப்ப கொஞ்சுவாரு எப்ப கடிப்பாருன்னே தெரியாது) இவன் பிரச்சினை என்று வந்தால் என்னங்க சாயந்திரம் பால் நிறுத்திரவா என்று கேட்டால் “தபாரு .. இந்த பிரச்சினையெல்லாம் எனக்கு சம்பந்தபட்டது. நீ ஒன்னும் தோள் கொடுக்க தேவையில்லே. அதெல்லாம் நான் பார்த்துப்பேன். உன் வேலை என்னவோ அதை மட்டும் பாரு என்பான். பெண்கள் தம் கணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களே முடிவு செய்யலாம்.
சாதாரணமா ஆண்களில் ஃபாதர்லி ஆட்டிட்யூட் இருக்கும். பெண்களில் மதர்லி டெண்டர் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும். பெண் தன் கணவனிலான ஆண் தன்மையை ஃபாதர்லி ஆட்டிட்யூடா நினைச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாலும் பிரச்சினை வராது. உ.ம்: என்னடி இது ப்ளவுஸ் கட் பாதாளத்துக்கு போகுது அதே மாதிரி மனைவியில் உள்ள நச்சு கொட்டும் தன்மையை உம்:என்னங்க கேஸுக்கு எழுதி வைக்க மறக்காதிங்க மதர்லி நேச்சராக புரிந்து கொண்டாலும் பிரச்சினையில்லை.
சாதாரணமாக பெண்ணுக்கு அவளது தந்தை ஆதர்ச புருசராக இருந்திருப்பார். (அவருக்கு அப்போ 40 வயசா கூட இருந்திருக்கலாம்) அவருக்கிருந்த அதே பொறுமை, நிதானம், கேல்குலேட்டட் பிஹேவியர் 24 வயசு புருசனுக்கு இருக்கனும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இதனாலயும் பிரச்சினை வரும். அப்பா கிழட்டு புலி. கணவன் இளங்கன்றுனு புரிஞ்சிக்கிடனும். அதே மாதிரி ஆணுக்கு அவன் தாய் ஆதர்ச பெண்மணியாக இருந்திருப்பார். நாற்பது வயசுல அவர்க்கிருந்த அதே கைப்பக்குவம்,அதே சிக்கனம் 20 வயது மனைவிக்கும் இருக்கனும்னு எதிர்ப்பார்க்கிறது பேராசை.
உறவுகள் விசயத்துல பார்த்தா “அவருக்கு என்னைக்குமே எங்க சொந்தக்காரங்கன்னா அலட்சியம்”னு அவங்க சொல்வாங்க. “கல்யாணமாகி இத்தனை வருசமாச்சு இருந்தாலும் அவள் எங்க சொந்த காரங்களோட ஒட்டவே மாட்டேங்கிறா சார்” ன்னு அவர் சொல்வார். புருசன்,பொஞ்சாதிங்கறதையெல்லாம் தூர வச்சிட்டு யோசனை பண்ணுங்க. உங்களோட சின்ன வயசுல பழகின பத்து பேருக்கும், காலேஜ் லைஃப்ல பழகுன பத்து பேருக்கும், ஆஃபீஸ் கொலிக்ஸ் பத்து பேருக்கும் அவிகளோட உங்க ரிலேஷனுக்கும் வித்யாசமிருக்கா இல்லியா? மனித மூளை ஒரு வயசுக்கப்புறம் புது விசயங்களை ஏத்துக்க மறுத்துருது. பழைய விசயங்களோட எக்ஸ்டென்ஷனை வேணும்னா ஏத்துக்குமே தவிர, சர்வைவல் பிரச்சினைகளை உண்டு பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை ஏத்துக்குமே தவிர (உ.ம்: மேனேஜர் பொண்ணுக்கு பிடிச்ச கலர் ) மத்த விசயங்கள்ள அலட்சியத்த காட்டும். அப்படி பாலு நீருமா சேரனும்னா மறுபடி பால்ய விவாகத்துக்கு போக வேண்டியதுதான். இந்த விசயத்துல ஹவுஸ் வைஃப்க்கு இது சர்வைவல் பிரச்சினை என்பதால் ஓரளவு கணவன் பக்கத்து உறவுகளை கவர் செய்யவே முயல்வார் . முயன்றும் முடியாத விசயத்துக்கு காய்வது வேஸ்டுதானே.
என்னடா இது பதிவு ஆரம்பிச்சு பல பத்தி தாண்டியும் பலான சமாச்சாரமே காணோமேனு நினைச்சிங்கதானே.. வந்துட்டேன் ராசா. ஆயிரம் தான் மனிதன் பேண்ட் சட்டை போட்டாலும் , பெண் புடவை சுடிதார் போட்டாலும் உள்ளுக்குள்ள மிருகம் தான். அதுவும் காமம் ,பசி,உயிர் பயம் தாக்கும்போது அவன்/அவள் மிருகமாகிவிடுகிறாள் என்ன செய்ய? வீட்டில் கட்டி வைத்து வளர்க்கும் மிருகத்தை கு.ப. இயற்கை உபாதைகளை தீர்த்து கொள்ளவாவது உலவ விடுவதை போல உணவு, உயிர் பாதுகாப்பு,செக்ஸ் தேவைகள் நிறைவுற வேண்டும். இவற்றிற்கே பஞ்சம் வரும்போது மிருகம் சம்பிரதாய,சட்ட ,உறவு சங்கிலிகளை அறுத்துக்கொள்கிறது. இதில் ஆண்,பெண் என்ற வித்யாசம் ஏதுமில்லை. என்ன ஒரு வித்யாசம் என்றால் ராத்திரி இவன் கூப்பிட்ட போது மனைவி வரவில்லை என்றால் மறு நாள் என்னடி காபி இது மயிரு மாதிரி என்று மூஞ்சியில் அடிக்கிறான். இவள் செமை மூடில் இருக்க கணவன் டிவியில் எவளையோ பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு தூங்கிப்போனால் மறு நாள் ‘ஹும்..ஆயிரம் தடவை சொல்லியாச்சு கக்கூஸ்ல தண்ணி போக மாட்டேங்குதுன்னு ” என்பதில் புலம்பல் ஆரம்பித்து ப்ளாஸ்மா டிவியிலோ வேறு எந்த இழவிலோ போய் நிற்கும்.
கணவன் மனைவி தாம்பத்ய உறவு செழிக்க:
செக்ஸில் பெரும்பாலும் ஆண்தான் தூண்டுதல் தருபவனாக , முன்னோட்டம் தருபவனாக, செயல்படுபவனாக இருக்கிறான். எனவே ஆண் கு.ப செக்ஸ் கல்வியையாவது பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒரு பெண் ( அட மனைவிக்குன்னு சொல்றேன் நீங்க கண்டவளுக்கு இதையெல்லாம் உபயோகிச்சு ஈவ் டீசிங்க் கேஸ்ல மாட்டிக்காதிங்க நான் பொறுப்பு கிடையாது) மூடில் இருக்கிறாளா இல்லையா என்பதை அறிய ஆண் நாய் போல அவள் ….ஐ முகர்ந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அகத்தின் அழகு முகத்தில் என்பது போல் யோனி உதடுகளின் நிலையை வாய் உதடுகளை வைத்தே கண்டு கொள்ளலாம். மினு மினுப்பும் தள தளப்புமாக இருக்கும்,உடம்பு லேசா சுடும்.( ஜுரமா கூட இருக்கலாம்) சுத்தமா இருப்பா.குளிச்சிருப்பா. சுமாரா மேக்கப் கூட போட்டிருப்பா.
( சாதாரணமா ஆக்டிவா,ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற பார்ட்டியா இருந்தா ஒரு மாதிரி டல்லா இருப்பாங்க ) உங்களை வெறுப்பேத்தக்கூடிய விசயங்களை எல்லாம் தவிர்ப்பாங்க.
நல்ல ஆரோக்கியமான உடலுக்கு செக்ஸ் எப்பவும் அலுக்காது. அதே சமயம் ஆரோக்கிய உடலும் இருந்து சூட்சும புத்தியுமிருந்தா கேள்விகள் எழும். இரண்டு மனதாகவே செக்ஸில் ஈடுபட வேண்டியிருக்கும் என்பது வேறு சங்கதி.
ஜெனரல் ஃபிட்னஸை பாதிக்க கூடிய விசயங்களை தவிர்த்துரனும். உம். மது, இதர மாது,மாவா,குட்கா,பான் பராக், கச்சா முச்சானு டீ சாப்பிடறது நொறுக்கு தீனி ,போதிய எக்ஸர்சைஸ் இல்லாமை
சனி 12 ராசிகளை கடக்க 30 வருசம் எடுத்துக்கறாரு. ஆனால் இதுல ஜாதகனுக்கு அவர் அனுகூலமா சஞ்சரிக்கிறது 10 வருசம் தான். சூரியன் 12 ராசிகளை கடக்க ஒரு வருசம்தான் எடுத்துக்கறாரு. ஆனால் இதுல ஜாதகனுக்கு அவர் அனுகூலமா சஞ்சரிக்கிறது நாலே மாசம் தான். சுக்கிரனும் ஒரு வருசத்துல 12 ராசிகளை கடக்கிறார்.ஆனால் இதுல இவரு ஜாதகனுக்கு 9 மாசம் அனுகூலமாக சஞ்சரிக்கிறார். சுக்கிரன் தான் பலான விசயத்துக்கு பொறுப்பு. சூரியன் பல் ,எலும்பு, முதுகெலும்பு,தலைக்கு அதிபதி.அவர் வருசத்துல 4 மாசம்தான் அநுகூலம். ஆனால் பல் ,எலும்பு, முதுகெலும்பு,தலை தொடர்பா அவதி படறவங்க குறைவு. செக்ஸுக்கு அதிபதியான சுக்கிரன் வருசத்துல 9 மாசம் அனுகூலமா சஞ்சரிக்கிறார். இருந்தாலும் ஆண்,பெண் ஒரே சமயம் உச்சம் எய்துவது துர்லபமாக இருக்கிறது. வெறும் தாம்பத்ய பிரச்சினையே வேறு வடிவங்களில் வெளிப்பட்டு டைவர்ஸ் வரை போகிறதென்றால் இதற்கு கிரகமா பொறுப்பு. இல்லை. சமுதாயம் பொறுப்பு.
இங்கே ஏறக்குறைய செக்ஸ் தடை செய்யப்பட்டுவிட்டது. எது ஒன்றுமே தடை செய்யப்பட்டால் தான் அதன் மீது ஆர்வம் மிகும். ஆர்வம் மிகுந்தால் செயல் திறன் பாதிக்கப்படும்.
எனவே இன்றைய இளைஞர்களுக்கு சொல்லிக்கொள்வது ஒன்றே “அது”என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க ஒவ்வொரு செல்லும் துடிக்கிற வயசு இது. ஆனால் இந்த துடிப்பே “அது”ல உங்களை டம்மி பீசாயிரும் . ஸோ உஷார் !

சுய இன்பம் காண்பதன் மூலம் மட்டுமே உச்சக் கட்டம் காணும் பெண்கள் !!

சுய இன்பம் காண்பதன் மூலம் மட்டுமே உச்சக் கட்டம் காணும் பெண்கள் !!
 

திருமணமான பெண்களிடம் அவர்களது செக்ஸ் வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகள் குறித்து சமீபத்தில் ரகசிய ஆய்வு நடத்தப்பட்டிருக் கிறது. அதன்படி நூற்றுக்கு தொண்ணுறு பெண்களுக்கு செக்ஸ் உறவு தொடர்பான ஏதோ ஒரு பிரச்சினை இருப்பது கண்டறியப் பட்டுள்ளது.
திருமணமான பெண்களை அதிகம் பாதிக்கும் சில செக்ஸ் பிரச்சினைகளும், அவற்றுக்கான காரணங்களும், தீர்வு முறைகளும் அலசப்பட்டன. அதன்படி…. மிகக் குறைவான செக்ஸ் ஆர்வம்„
குழந்தைப் பருவத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் மோசமான செக்ஸ் அனுபவம் கிடைக்கிறது.
செக்ஸ் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத வயதில் அவர்கள் சந்திக்கும் இந்த அனுபவம், அவர்கள் வளர்ந்து பெரியவர்களானதும் செக்ஸ் குறித்த தவறான எண்ணத்தை உருவாக்கி விடுகிறது.
இதனால் பல பெண்களுக்குத் திருமணத்திற்குப் பிறகும் செக்ஸ் அத்தனை ரசிப்பிற்குதியதாக இல்லை.
சாப்பிடுவது, தூங்குவது என்பது மாதிரி செக்ஸ் உறவும் ஏதோ மாமூலான ஒன்று என்கிற ரிதியில் செல்லும் போதும் பெண்களுக்கு அதன் மீதான ஆர்வம் குறைகிறது.
திருமணமான புதிதில் தம்பதியர் இருவரும் சேர்ந்திருந்த சந்தோஷ தருணங்கள், இருவரையும் கிளர்ச் சியூட்டிய விஷயங்கள் ஆகியவற்றை நினைவு கூர்வது இப்பிரச் சினைக்குத் தீர்வாக அமையலாம்.
தம்பதியர் இருவரும் சேர்ந்து குளிப்பது, புதிய இடத்தில், சூழ்நிலையில் உறவு வைத்துக் கொள்வதும் இதற்குத் தீர்வாகும்.
இன்னும் சில பெண்களுக்கு பிரசவம், களைப்பு, கோபம், மாத விலக்கு சுழற்சியில் ஏற்படும் கோளாறுகள், டென்ஷன் ஆகிய வற்றின் காரணமாகக் கூட செக்ஸில் ஆர்வம் குறைகிறதாம்.
மனரிதியான பாதிப்புகளாக இருந்தால் செக்ஸ் தெரபி மற்றும் கவுன்சலிங் மூலமும், உடல் ரிதியான பாதிப்புகளுக்கு ஹhர்மோன் ரிப்ளேஸ்மென்ட் தெரபி மூலமும் சிகிச்சை அளித்து இதைக் குணப்படுத்தலாம்.
பிறப்புறுப்பு வறட்சி:
இதற்கு முக்கிய காரணங்கள் இரண்டு. ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹர் மோன் அளவு குறையும் போது வறட்சி ஏற்படலாம். தாய்ப் பாலூட்டும் பெண்களுக்கும், மெனோபாஸ் காலக் கட்டத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கும் இது சகஜம். இதற்கும் ஹhர்மோன் ரிப்ளேஸ்மென்ட் தெரபி பலனளிக்கும்.
குடிப் பழக்கம் இருக்கும் பெண்களுக்கும் பிறப்புறுப்பு வறட்சி ஏற்படுகிறது. ஆல்கஹலே அந்த வறட்சிக்குக் காரணம். குடியை நிறுத்தவதன் மூலமும், வழுவழுப்புத் திரவங்களை உபயோகிப்ப தன் மூலமும் இதைக் குணப்படுத்தலாம்.
உறவின் போது வல:
உறவின் போது சில பெண்களுக்குத் தாங்கவே முடியாத அளவுக்கு வலி ஏற்படலாம். பிறப்புறுப்புப் பாதையில் இரு புறங்களிலும் பட்டாணி அளவுக்குப் பெண்களுக்கு பார்த்தோலின் சுரப்பிகள் என்று உண்டு.
இவற்றின் வேலையே உறவின்போது வழுவழுப்புத் திரவத்தைக் கசியச் செய்வதுதான். இவை பாதிக்கப் படும் போது பிறப்புறுப்பில் வீக்கம், எரிச்சல் ஏற்படுவதோடு சில சமயங்களில் நடக்கவே முடியாத அளவுக்குக் கூட வலி தீவிரமாகலாம்.
மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் இதை ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளின் மூலமோ, தேவைப்பட்டால் அறுவை சிகிச்சை மூலமோ சரி செய்து விட முடியும்.
வலி ஏற்படுகிற சரியான இடத்தையும், சரியான நேரத்தையும் (உறவு தொடங்கிய உடனேயா, உறவின் இடையிலா, உச்சக் கட்டம் அடைகிற போதா) சொன்னால் மருத்துவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க உதவியாக இருக்கும்.
உறவே கொள்ள முடியாத நிலை:
ஆர்வமும், ஆரோக்கியமும் இருந்தும் கூட சில பெண்களால் உறவில் ஈடுபட முடியாத நிலை ஒன்று உண்டு. அதற்கு வாஜனிஸ்மஸ் என்று பெயர். செக்ஸைப் பற்றிய பயம், கடந்த காலக் கசப்பான செக்ஸ் அனுபவங்கள், பிரசவம் போன்றவை இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.
மெனோபாஸை அடைந்து விட்ட பெண்களுக்கு பிறப்புறுப்புத் திசுக்கள் சுருங்கியதன் விளைவாக கசிவு குறைவாக இருக்கும். இவர்களுக்கும் இந்தப் பிரச்சினை ஏற்படலாம்.
செக்ஸ் தெரபியின் மூலம் இந்தப் பெண்களுக்கு இடுப்புச் சுவர் தசைகளை எப்படி hpலாக்ஸ் செய்வது என்று கற்றுக் கொடுக்கப்படும். மேலும் பெண் மேலிருந்த நிலையில் உறவு கொள்வதும் இதற்குத் தீர்வாக அமையும்.
உச்சக் கட்டத்தை அடைய முடியாமை:
சில பெண்களுக்கு உறவின் ஏதேனும் ஒரு கட்டத்தில் உச்சக் கட்டம் சாத்தியமாகிறது. இன்னும் சிலருக்கு செக்ஸின் போது குறிப்பிட்ட சில நிலைகளைக் கையாளும் போது உச்சக் கட்டம் கிடைக்கிறது.
இன்னும் சிலர் சுய இன்பம் காண்பதன் மூலம் மட்டுமே உச்சக் கட்டம் அடைகிறார்கள். குறிப்பிட்ட சிலருக்கு உச்சக் கட்டம் என்பது எப்போதுமே சாத்தியமாவதில்லை.
உச்சக் கட்டம் அடைய முடியாத பெண்கள் செக்ஸை அனுபவிக்கத் தகுதியற்றவர்கள் என்றோ, அவர்கள் உடலளவிலோ, மனத்தளவிலோ பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றோ அர்த்தமில்லை.
உறவின் போது பெரும்பாலான பெண்களது கவனம் தன் கணவன் மீதே இருக்கிறது. கணவன் தேவைகளை முழுமையாக நிறை வேற்றுகிறோமா என்பதிலேயே அவர்கள் கவனம் போய் விடுவதால் தன்னை எது உச்சக் கட்டம் அடையச் செய்யும் என்பதைப் பற்றி நினைக்கத் தவறி விடுகிறார்கள்.
இந்த மாதிரிப் பெண்கள் உறவு இல்லாத நேரங்களில் தன் உடலைத் தொட்டுப் பார்த்து அதில் எந்த இடம் அல்லது எந்த மாதிhpயான ஸ்பரிசம் தனக்குக் கிளர்ச்சியைத் தருகிறது என்று கண்டறிய வேண்டும்.
அதைத் தன் கணவனிடம் சொல்லத் தயங்கக் கூடாது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உறவின் போது அவசரம் இருக்கக் கூடாது. உச்சக் கட்டம் அடையவும் பெண்கள் மேல் நிலையில் இருந்து உறவு கொள்வது பலனளிக்கும் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள்.

தாம்பத்திய இன்பத்தின் போது தவிர்க்க வேண்டியவை!

“சொல்லித் தெரிவதில்லை மன்மதக்கலை” என்று கூறினாலும், படுக்கையறையில் சில விசயங்களைத் தெரிந்து, புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அந்த வகையில், தாம்பத்திய உறவிர்க்குப்பின் தவிர்க்க வேண்டியவைகளாக பாலியல் நிபுணர்களால் கூறப்பட்டவை….
1)உடனே தூக்கத்தில் விழுவது:
தம்பதியர் பலருக்கு இந்தப் பிரச்சனை இருக்கிறது. அதாவது செக்ஸ் உறவு முடிந்ததும் இருவரில் ஒருவர் அல்லது இருவருமே உடனே தூங்கிவிடுவது தவறு. இது தாம்பத்திய உறவின் வசீகரத்தை கொன்றுவிடும் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள். உடனடியாக உறக்கத்தில் விழுவது,செக்ஸ் உறவு எவ்வாறு இருந்தது என சிந்திக்க விடாது .அந்த இனிமையான மனநிலையை ரசிக்கவும் முடியாது போய்விடும்.
2) குளியலறைக்கு ஓடுவது
உறவிற்குப் பின் குளித்து உடலை தூய்மைப் படுத்திக்கொள்வது நல்லதுதான். அதுவும் இருவரும் ஒன்றாக எனில் கூடுதல் சுகமிருக்கும். ஆனால் உடனே குளியலறை நோக்கி ஓடத் தேவையில்லை என்கிறார்கள் செக்சாலஜிச்டுகள். வேலை முடிந்து விட்டது என்று நீங்கள் நினைக்கலாம், ஆனால் உங்கள் துணை இன்னும் அந்த மன நிலையில் இருக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் என்று விளக்குகிறார்கள். உடனே குளியலறை நோக்கி ஓடினால், ஏதோ தவறு போல என்றும் துணையை எண்ண வைக்கக்கூடும் என்கிறார்கள்.
3)நண்பரை அழைத்துப் பேசுவது
இதுவும் பொதுவாக தம்பதியர்கள் செய்யும் தவறுதான். அதாவது, நெருக்கமான தருணத்திட்குப் பின் தமது நண்பரை அல்லது தோழியை போனில் அழைத்துப் பேசுவது. அலுவலக விசயங்களை நாம் நள்ளிரவில் பேசுவதில்லையே? அதைப் போல நட்பு ரீதியான பேச்சையும் காலையில் வைத்துக்கொள்ளலாமே? படுக்கையறை மகிழ்ச்சி வேளையில் இது ஓர் இடைஞ்சலாகவே இருக்கும். உறவில் உங்களுக்கு உண்மையான நாட்டமில்லை என்றும் துணையை எண்ணச்செய்யும்.
4) வேலை அல்லது படிப்பில் ஆழ்வது:
செக்சின் போது தம்பதியர் மனதில் ஓடுவது என்ன என்பதற்கு இன்று வரை தெளிவான பதில் இல்லை. ஆனால்உறவிற்குப் பின் வேலை அல்லது படிப்பைக் கவனிக்கப் போகிறவர்கள் அதற்கான விடையைக் கூறி விடுகிறார்கள். தாம்பத்திய உறவு வேளையிலும் அவர்கள் மனதை வேலையோ, படிப்போதான் ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. எப்படி படிப்பு அல்லது வேலையின் போது செக்ஸ் எண்ணங்களில் மனதை அலைபாய விடுவது தவறோ, அதைப் போல தம்பதியரின் அந்தரங்க வேளையிலும் படிப்பு, வேலை என்று சிந்தனை ஓடினால் தப்பு!
5)தனித்தனியே உறங்குவது :
தம்பதியர் தனித்தனியாக படுக்கும் பழக்கம் இருக்கலாம். ஆனால் மோக வித்தை புரிந்த அந்த இரவிலும் உடனே தலையணையையும்,போர்வையையும் தூக்கிக்கொண்டு தனியாக தூங்கச் செல்வது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விடயமல்ல. இது, அன்றைய இரவின் அழகான சூழ்நிலையைக் கெடுப்பது மட்டுமல்லாது. தொடர்ந்து வரும் இரவுகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
6)குழந்தைகளை அழைத்துக்கொள்வது
அந்தரங்கச் சூழலில்அடுத்தவரை ஊடுருவ விடுவது, அந்தச் சந்தோசத்தின் முழுமையைச் சிதைத்து விடும். அதற்கு குழந்தைகளும் விதிவிலக்கல்ல. உறவு நேரத்திற்குப் பின் குழந்தைகளை அழைத்து உடன் படுக்க வைத்துக்கொள்ளுவது துடிப்பு, இயல்பாகவே பெண்களுக்கு அதிகம். இன்னும் “ரொமாண்டிக் மூடில்”இருந்து மாறாத கணவனுக்கு அது ஏமாற்றத்தைத் தரும்.
7)சாப்பிடுவது
படுக்கையறைக்கு போக முன் ஒன்றாகச் சேர்ந்து அமர்ந்து நிதானமாக சாப்பிடுவது அற்புதங்களை நிகழ்த்தும். ஆனால் செக்ஸ்க்கு பின் சாப்பிடுவது, முன் நிகழ்விற்கு சமமான மோசமான விசயமாகும். உங்களுக்கு உடல் பசியில்லை… குடல் பசி தான், வயிற்றிற்குசோறிடுவது பற்றித்தான் உறவு நேரமெல்லாம் உங்களுக்கு சிந்தனை ஓடியிருக்கிறது என்று துணையை நொந்து கொள்ளச் செய்யும் உங்கள் செயல்.

ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆப்பிள், கூடவே ஒரு ஆர்கஸம்.. நீங்க 'பெர்பக்ட்லி ஆல்ரைட்'!

Are Orgasms Good You
ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டால், டாக்டரிடம் போகவே தேவையில்லை என்பார்கள். அந்த வரிசையில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆர்கஸம் வந்தால் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்று புதுமொழியில் சொல்ல ஆரம்பித்துள்ளனர்.
பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் இந்த செக்ஸ் உச்சகட்ட நிலையானது, பெண்களுக்கு பல்வேறு ஆரோக்கியங்களை அள்ளிக் கொண்டு வந்து தருகிறதாம். மருந்து, மாத்திரைகள் தருவதை விட இந்த உச்சகட்ட நிலை கொடுக்கும் நலன்கள், மருத்துவ பயன்கள் அளவிட முடியாததாக இருப்பதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஆர்கஸம் சரி, அது எப்படி இருக்கும் என்று தெரியுமா... ஆர்கஸமானது பல வகைகளில் இருக்கிறதாம். அதாவது 11 வகையான ஆர்கஸத்தை பெண்கள் உணர்கிறார்களாம்...
ஜி ஸ்பாட்
அடிக்கடி ஜி ஸ்பாட், ஜி ஸ்பாட் என்று பேசுவதை, எழுதுவதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். ஆனால் அது எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்டால் 99 சதவீதம் பேருக்குத் தெரியாது. இந்த ஜி ஸ்பாட் என்பதை இதுவரை யாருமே கண்டுபிடித்ததில்லை, பார்த்ததில்லை. இதை ஒரு கற்பனையான விஷயம் என்று கூட பலர் கூறுகிறார்கள். இப்படி ஒன்றே இல்லை என்பதும் நிபுணர்கள் சிலரின் கருத்தாக உள்ளது. இருப்பினும் ஜி ஸ்பாட் என்பது ஒரு உணர்வுதான். அது பெண்ணுறுப்புக்குள் ஏற்படுகிறது என்கிறார்கள் நிபுணர்கள்.
செக்ஸ் உணர்ச்சி பெருக்கெடுக்கும்போது பெண்ணுறுப்பின் வாய்ப்பகுதிக்கு சற்றே உள்ளே உள்ள திசுவானது எழுச்சி பெறுகிறது. அங்கு புத்தெழுச்சியுடன் ரத்தம் கூடுதலாகப் பாய்வதால் இந்த உணர்வு எழுகிறது. அந்த இடத்தை ஆணுறுப்பானது தொடும்போது உணர்ச்சிகள் பெருக்கெடுக்க ஆரம்பிக்கின்றன. இதுவும் ஒரு வகை ஆர்கஸமாகும் என்று கூறுகிறார்கள் ஆய்வாளர்கள்.
கிளிட்டோரிஸிலும் ஆர்கஸம் வரும்
அதேபோல பெண்களின் கிளிட்டோரிஸ் பகுதியிலும் கூட ஆர்கஸம் வரும். அதாவது கிளிட்டோரிஸ் தூண்டப்படும்போது இந்த ஆர்கஸம் ஏற்படும். பெண்களின் உடலிலேயே மிகவும் உணர்ச்சிகரமான பகுதி இந்த கிளிட்டோரிஸ்தான். இந்த பகுதியில் ஏராளமான நரம்புகள் காணப்படுகின்றன. இதனால்தான் இவை எளிதில் தூண்டப்படுகின்றன.
செக்ஸ் உணர்ச்சிகள் பெருக்கெடுக்கும்போது கிளிட்டோரிஸ் தானாகவே தூண்டப்படும். சிலர் அதை விரலாலும், நாவாலும் தூண்டும்போதும் உணர்ச்சிகள் பெருக்கெடுப்பதை வார்த்தைகளில் சொல்ல முடியாது. உடனடியாக உணர்ச்சிகளைத் தூண்டுவிக்க கிளிட்டோரிஸ்தான் கை வைப்பார்கள் பலரும். எனவே இதுவும் ஒரு வகை ஆர்கஸம் ஏரியா என்கிறார்கள் நிபுணர்கள்.
லேட்டாக வரும் - லேட்டஸ்டாக தரும்
சிலருக்கு ஆர்கஸம் வருவதில் தாமதம் ஏற்படும். ஏகப்பட்ட வேலைகளைச் செய்த பிறகுதான் அவர்களுக்கு உணர்ச்சிகள் தூண்டப்பட்டு கிளைமேக்ஸை நெருங்குவார்கள். இருப்பினும் லேட்டாக வந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு ஏற்படும் ஆர்கஸம் அபாரமான வேகத்தி்ல இருக்குமாம்.
இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உணர்ச்சிகள் பரவுவதில் தாமதம் ஏற்படுவதே இந்த ஆர்கஸம் ஏற்படுவது தாமதமாவதற்கும் காரணமாம்.
மார்புகளிலும் உணர்ச்சி வரும்
மார்புகளிலும் கூட உணர்ச்சித் தூண்டல் நடைபெறும். அதாவது உறவின்போது மார்பகக் காம்புகளைத் திருகுவதன் மூலமும், முத்தமிடுவதன் மூலமும், சுவைப்பதன் மூலமும் பெண்களுக்கு உணர்ச்சிகளைத் தூண்டலாம். பெரும்பாலான பெண்களுக்கு உறவின்போது சுயமாகவே மார்புகளில் உணர்ச்சி பெருக்கெடுக்கும், காம்புகள் விரைப்படையும். பலருக்கு மார்புகளில் உணர்ச்சி பெருக்கெடுக்கும்போது தாங்க முடியாமல் மார்புகளைப் பிடித்து கசக்குவதைப் பார்க்கலாம். மார்புகளிலும் கூட ஆர்கஸம் ஏற்படும் என்பதே இதற்குக் காரணம்.
வாய்வழி கிளைமேக்ஸ்
வாய் வழியாகவும் கூட கிளைமேக்ஸை அடைய முடியும். அதாவது முத்தமிடுதல், நாக்கின் மூலம் தடவுதல், உறிஞ்சுதல் உள்ளிட்டவற்றைச் செய்யும்போது உணர்ச்சி தூண்டப்படுகிறது. இருப்பினும் எந்த இடத்தில் எப்படிச் செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு ஓரல் செக்ஸில் ஈடுபடுவது நல்லது.
பெரும்பாலான பெண்கள் தங்களது பெண்ணுறுப்பில் ஆண்கள் நாவுகளை வைத்து தடவுவது, வருடுவது உள்ளிட்டவற்றை செய்வதை பெரிதும் விரும்புகிறார்களாம். மேலும் அதை நேரடியாக செய்யாமல் உதடுகளில் ஆரம்பித்த பெண்ணுறுப்பில் முடிப்பதையே பெரும்பாலான பெண்கள் விரும்புகிறார்களாம்.
தொட்டால் பூ மலரும்
பெண்களின் தோலானது மிகவும் மென்மையானது. ஒரு பூவைப் போன்றது. அப்படிப்பட்ட தோல் மூலமும் நாம் ஆர்கஸத்தை எட்ட முடியும். அதாவது பெண்களின் கைகள், இடுப்பு, கழுத்து உள்ளிட்ட பகுதிகளில் முத்தமிடுவது, நாவால் வருடுவது, கையால் தடவுவது, ஆழமாக பிடிப்பது உள்ளிட்டவற்றின் மூலம் தோல் வழியாக உணர்ச்சிகளைத் தூண்டுவிக்க முடியும்.
படம் பார்த்தும் கதை எழுதலாம்
பலருக்கு ஏதாவது படம் பார்த்தால்தான் மூடே வரும். அப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களது துணையுடன் அமர்ந்து ஆபாசப் படம் பார்க்கலாம். சாப்ட் போர்ன் மற்றும் ஹார்ட்கோர் படங்களைப் பார்த்து உணர்ச்சிவசப்படலாம், பிறகு உறவில் ஈடுபடலாம். ஆபாசப் படங்களைப் பார்க்கும்போது ஆண்களை விட பெண்களுக்கே சீக்கிரம் உணர்ச்சிகள் பெருக்கெடுக்குமாம்.
இதேபோல ஏ ஸ்பாட், டீப் ஸ்பாட், யு ஸ்பாட் என ஏகப்பட்ட ஆர்கஸ வகைகள் உள்ளன. உங்களுக்கு எது சவுகரியம் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டு செயலாற்றி சிறப்புப் பெறுங்கள்...!

அதிக நேரம் சுய இன்பம் கண்டு கின்னஸ் சாதனை படைத்த பெண்.

கிட்டி கட் எனும் அமெரிக்க யுவதி அதிக நேரம் சுய இன்பம் கண்டு கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளார். இவர் சுய இன்பம் காண எடுத்த நேரம் எவ்வளவு தெரியுமா? 7 மணித்தியாலங்களும் 6 நிமிடங்களும் ஆகும்.
சான் பிரான்ஸ்சிக்கோவில் நிகழ்ந்த எயிட்ஸ் நிதி சேரிப்பு நிகழ்விலேயே இவர் இந்த கின்னஸ் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார். சென்ற வருடம் சீனாவினைச் சேர்ந்த இளைஞன் 9மணித்தியாலங்னல் 33நிமிடங்கள் சுய இன்பம் கண்டு புதிய சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.